Mediacje oraz negocjacje.

Negocjacje, niezależnie od ich rodzaju i strategii, mają na celu dojście obu stron do konsensusu. Mediacje z kolei mają na celu rozwiązanie sporu.
Pod okiem eksperta Dariusza Wilczewskiego uczestnicy rozmawiali o szczegółach obu zagadnień. 🤝
🧐