Cel projektu

Grupa kilkudziesięciu uczestników odbędzie kurs liderski wspierających ich działania na rzecz przedsiębiorczości, aktywności w lokalnych organizacjach pozarządowych oraz motywujący ich do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Szkoła Liderów Innowacji jest miejscem spotkania i dialogu. Konfrontacja z innym punktem widzenia jest jednym z podstawowych narzędzi do budowania kultury dyskusji opartej na szacunku, ale także pomaga w weryfikacji dotychczasowych poglądów na biznes i przedsiębiorczość.

Poprzez takie wsparcie młodych liderów poprzez umożliwienie im indywidualnej współpracy z doświadczonymi osobami na stanowiskach kierowniczych, uczestnicy zdobywają specjalistyczną wiedzę i nowe praktyczne umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, projektami, procesami podczas warsztatów przygotowanych przez Fundacje wraz z partnerami biznesowymi.

Prelegentami podczas zaplanowanych zjazdów, będą przedsiębiorcy, dziennikarze oraz osoby mające podczas swojej dotychczasowej kariery wpływ na politykę gospodarczą regionu oraz całego kraju.

Dzięki tej formie warsztatów, wskażemy problemy interesujące młodych ludzi i przekażemy bezpośrednio do osób odpowiedzialnych.