Strona główna

Witajcie!

Znajdujesz się na stronie internetowej projektu Szkoła Liderów Innowacji.
Bardzo nam miło, że chcesz być jego częścią i poszerzasz swoją wiedzę.

Projekt ten realizowany jest w ramach programu Erasmus+ pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii i jest adresowany do osób w przedziale wiekowym 15-24 lat. Wsparcie w ramach projektu udzielane jest bezpłatnie.

Celem projektu jest organizacja cyklu szkoleń- kursu liderskiego, dla studentów i uczniów szkół średnich, podczas których rozwiną swoje umiejętności interpersonalne za pomocą warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, pracy zespołowej czy też zarządzania finansami osobistymi.

Celem jest wypracowanie, promowanie i upowszechnienie propozycji rozwiązań jakie zaproponują sami uczestnicy projektu - zgodnie z zasadą: "Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem."

Szkoła liderów innowacji

Chcesz  dowiedzieć się więcej o projekcie? Przejrzyj zakładki na tej stronie i poznaj cel, filary, regulamin oraz program przedsięwzięcia.

Planowany terminarz i miejsce.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Główną siedzibą Szkoły Liderów Innowacji jest miasto Poznań, miło nam poinformować, iż utworzyliśmy również filię w Koninie.
Spotkania w ramach projektu planowane są w Poznaniu na co drugą sobotę, począwszy od 6 listopada 2021 r.
Spotkania w filii Konin, będą odbywać się w co drugi piątek, począwszy od 19 listopada 2021r. (zmiana z 5 listopada)

Miejscami spotkań uczestników będą znajdujące się na terenie Poznania sale konferencyjne wskazane przez organizatora, planowana jest również organizacja zajęć na terenie zakładów dużych przedsiębiorstw, mających znaczenie strategiczne oraz ekonomiczne dla miasta. W filii Konin, zajęcia odbywać będą się w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich oraz w przedsiębiorstwach, które podejmą współpracę.

O każdym ze spotkań uczestnicy będą informowani za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Masz pytanie?

Skorzystaj z zakładki Kontakt bądź napisz e-mail na adres- j.cur@fwpp.com.pl

Poniżej zobaczycie nasze dotychczasowe oraz aktualne działania. Część z nich pochodzi z projektów #TerazWiem oraz #TerazDziałam.